?> Ön Bilgilendirme Formu

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


      1.     TARAFLAR


1.1.   Satıcıya İlişkin Bilgiler
Unvanı            : Nergiz Halı & Perde (“Satıcı”)
Adresi             : 7600. Sokak No: 233 Postacılar Mahallesi Bayraklı, İzmir
Telefon            : +90 (535) 278 1981
E-Posta           : nergizhaliperde@gmail.com

1.2.   Alıcıya İlişkin Bilgiler
Adı Soyadı        : Berkay DEMİRKAYA (“Alıcı”)
Adresi               : 7666. Sokak No:43 Daire:2 Postacılar Bayraklı
Telefon             : +90 (535) 278 1981
E-Posta            : berkaydemirkaya02@gmail.com

Yukarıda unvanları/isimleri, adresleri, kimlik numaraları ve iletişim bilgileri yazılı Satıcı ve Alıcı bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

      2.     KONU


2.1.   İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), Satıcının Alıcıya satışını yaptığı, içeriği, temel nitelikleri ve bedeli aşağıda belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Form, Alıcının satışa onay vermesinden önce Alıcının dikkatine sunulur; Alıcı Formu inceleyerek Forma ve Mesafeli Satış Sözleşmesine (“Sözleşme”) elektronik ortamda onay verir; Alıcının onayı kayıt altına alınır ve işbu onay ile satış gerçekleşir. Satışın gerçekleşmesi ile Alıcının Sipariş verdiği ve detayları aşağıda bulunan ürünlerin bedel ve masrafları, seçilen ödeme yöntemi ile Alıcıdan tahsil olunur. Form, Alıcının onayı ile Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

 

      3.     ÜRÜN BİLGİLERİ

 

#    Ürün Kodu    Ürün            Adet     Birim Tutar    Satış Fiyatı

Foto    ZKSU69  Sol Anahtarı... 1         488, 75 TL          643,75 TL

Foto    FKSU25  Bulut Baskılı... 1        376, 40 TL          512,40  TL

                        KDV Dahil Toplam    :                               1.156,15 TL
                         İndirim Toplamı    :                                   0           TL                       
                            Kargo Tutarı    :                                      0            TL
                            Genel Toplam    :                                   1.156,15  TL

 

      4.     ÖDEME ŞEKLİ VE KOŞULLARI


4.1.   Ödeme Şekli

Havale/EFT                     

4.2.   Banka                   

Garanti Bankası                              


4.3.   Ödeme, Alıcının kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması ve Ödemenin banka tarafından onaylanması şartıyla gerçekleşir.

4.4.   Alıcı, İnternet Sitesinde banka veya kredi kartı ile ya da dijital ödeme sistemleri üzerinden yapacağı tüm ödemelerde kendisine ait olan ve kullanmaya yetkili olduğu banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanmak zorundadır. Alıcının kullandığı banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarına, yetkiye, sorumluluğa ve mali ve cezai sorumluluğa dair düzenlemeler Mesafeli Satış Sözleşmesinde düzenlenmiştir.

4.5.     İnternet Sitesinde gerçekleştirilen üyelik veya satın alma işlemleri kapsamında Alıcı tarafından dijital ortamda yapılan ödeme ve bankacılık işlemlerinde usulsüzlük yapıtlığı tespit edilirse halinde yapılan işlem bloke edilir ve ilgili üyelik dondurulur. Bankacılık ve ödeme işlemlerinde usulsüzlük saptanan Sipariş iptal edilir ve ilgililer hakkında adli ve idari makamlara gerekli bildirim ve şikayetler yapılır. İşlem kayıtları ve log kayıtları yapılan usulsüzlüğün delili olarak resmi mercilere iletilir. 

 

      5.     TESLİMAT ŞEKLİ VE KOŞULLARI


5.1.   Teslimat Adresi

7666. Sokak No:43 Daire:2 Postacılar Bayraklı

5.2.   Teslim Edilecek Kişi

Berkay DEMİRKAYA

5.3.   Fatura Adresi

7666. Sokak No:43 Daire:2 Postacılar Bayraklı

5.4.   Teslimat, Sipariş Onay tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde gerçekleştirilir.

5.5.   Teslimat Adresine ve Teslim anında bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Alıcıya yapıldığı kabul edilir.

5.6.   Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcının edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği kabul edilir. Teslim anında Alıcının adreste bulunmamasından, bu durumdan kaynaklanan gecikmelerden ve Alıcının adreste bulunamamasını takip eden sürece dair kargo şirketinin kural ve prosedürlerinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcının Siparişi geç teslim almasından veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden veya Ürünün Alıcıya tekrar gönderilmesinin gerekmesinden doğan zarar ve giderler Alıcıya aittir.

5.7.   Satıcı kendisine iletilen Siparişi temin etmek için tüm makul çabayı sarf eder. Ancak Satıcı, tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek ve Satıcının sorumlu tutulamayacağı gecikmeler ile üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerini etkileyen mücbir sebepler ve benzeri ticari imkansızlık halleri ile olağanüstü durumlar nedeni ile Teslimin gecikmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

5.8.   Kampanyalar veya özel düzenlemeler sebebiyle İnternet Sitesinde aksi ilan edilmedikçe Nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanır.

5.9.   Alıcı, teslim aldığı ürünü derhal ambalajından çıkarıp Nakliye sırasında hasar görüp görmediğini incelemek, hasar olması halinde hasarı fotoğraflamak ve kargo şirketi personeli ile tutanak tutmakla yükümlüdür. Hasar tespit tutanağı ile Nakliye esnasında hasar gördüğü sabit olmayan hasarlar için Satıcıya başvurulamaz.

 

      6.     CAYMA HAKKI


6.1.   İnternet Sitesi vasıtasıyla kurulan işbu Sözleşme 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mesafeli Satış Sözleşmesi olduğundan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre Alıcı, Sözleşmeye konu Ürünü Teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin iade ederek Sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak Satıcıya yöneltilmesi gerekir. 

6.2.   Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü Satıcıya geri göndermek zorundadır.

6.3.   Her türlü iade için Alıcı, teslim aldığı Ürünü kendisine teslim edilen haliyle, orijinal ambalajı, tüm parçaları, Faturası, İade Formu ve ilgili dokümanları ile birlikte ve etiketleri üzerinde olacak şekilde eksiksiz ve hasarsız olarak aynen iade etmelidir. Koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Bu koşullara uygun olarak iade edilmeyen Ürünlere yönelik cayma talepleri kabul edilmez.

6.4.   Cayma hakkının kullanılması ile iade edilen Ürünün Bedeli, Alıcının cayma hakkını kullanma talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir. Bu hakkın kullanılması esnasında vergi mevzuata gereğince Siparişe ait Faturanın aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslının gönderilmemesi halinde, Bedele dair KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler Alıcıya iade edilemez.

6.5.   Bedelin Satıcı tarafından bankaya iadesinin tamamlanmasının ardından Alıcının hesabına yansıması ilgili bankanın sorumluluğundadır. Alıcı, bankadan kaynaklanan olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

6.6.   Cayma hakkının kullanılmasında Ürünün nakliyesine dair giderler Alıcı tarafından karşılanır.

 

      7.     SİPARİŞİN İPTALİ


7.1.   Siparişin temininin imkansızlaşması halinde Satıcı, imkansızlığı öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıyı bilgilendirir. Alıcı bu halde Siparişin iptal edilmesini talep edebilir. Bu durumda Bedel, Alıcının iptal talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir.  

Güvenli Alışveriş

256 Bit SSL ile Güvende Alışveriş

Kargoyu Düşünme

250 TL ve Üzeri Siparişlerde Kargo Ücretsiz

Sorun Yok

14 Gün Değişim ve İade Garantisi

Yanındayız

+90 (535) 278 1981 Müşteri Hizmetleri

Gelen kutunuza yeni ürünler ve promosyonlar alın.

Yapışkan değiliz, istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Copyright © 2020 Venio E Ticaret Yazılımları